Regulaminy

  • Kodeks Etyki Pracownika Naukowego
  • Regulamin konkursu na finansowanie badań młodych naukowców i doktorantów
  • Regulamin konkursów na stanowiska pracowników naukowych w ICHB PAN
  • Regulamin oceny pracowników naukowych
  • oraz Arkusz oceny
  • Regulamin Studium Doktoranckiego:
  • obowiązujący od 01.10.2018-30.09.2019
  • obowiązujący od 01.10.2019-30.09.2020
  • obowiązujący od 01.10.2020
Skip to content