Środowiskowe Studium Doktoranckie ICHB PAN

Regulaminy

  REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO   - obowiązujący od 01.10.2020 r. (obowiązuje również w roku akademickim 2021/2022) 

   REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO   - obowiązujący od 01.10.2019 do 30.09.2020 r. 

   REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO   - obowiązujący od 01.10.2018 do 30.09.2019 r. 

 ​POROZUMIENIE I REGULAMIN MOBILNOŚCI POZNAŃSKICH DOKTORANTÓW POZNAŃSKI MOST pdf 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie lub u Kierownika Studium (dane kontaktowe poniżej).

Zajęcia

WYKŁADY:
2021/2022 (pdf)

SYLABUSY:
prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska

prof. dr hab. Adam Kraszewski

dr hab. Agnieszka Kiliszek, prof. ICHB PAN

dr Justyna Małkuch-Świtalska i dr Agnieszka Bożek

Skip to content