Ubezpieczenia grupowe

Grupowe ubezpieczenie na życie w PZU ŻYCIE S.A. dla pracowników ICHB PAN (pdf)   

Załączniki:

  • deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia (pdf)
  • zgoda na dokonanie potrącenia składki PZU (pdf)
  • informacja Administratora Danych Osobowych PZU Życie (pdf)
Skip to content