Umowy zlecenia i o dzieło

Osoby zawierające umowę zlecenia lub umowę o dzieło są zobowiązane dostarczyć do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zawarcia umowy do Działu Kadr na adres e-mail: dnosal@ibch.poznan.pl następujące dokumenty:

  • Wniosek
  • Ankieta osobowa
    (dotyczy osób, które w ICHB PAN nie są zatrudnione na etacie)
Skip to content