Ważne adresy mailowe

Zgłaszanie awarii i usterek w Instytucie:

awarie@ibch.poznan.pl
 
Kontakt w sprawie kont e-mailowych, sieci komputerowej i komputerów oraz innych spraw informatycznych:

helpdesk@ibch.poznan.pl
 
Kontakt w sprawie strony WWW Instytutu:

webmaster@ibch.poznan.pl
 
Kontakt w sprawie systemu Xpertis, EOD, kart dostępu, zakładania kont pocztowych:

system@ibch.poznan.pl
 
Zgłaszanie niedogodności i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Instytutu i propozycji ich poprawienia:

PANaceum@ibch.poznan.pl

Skip to content