Zakład Biochemii RNA

prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka

Kierownik Zakładu

jerzy.ciesiolka@ibch.poznan.pl
tel. 1198

Pracownicy naukowi

dr hab. Jan Wrzesiński
profesor instytutu

dr hab. Mariola Dutkiewicz
adiunkt

dr hab. Agata Świątkowska
adiunkt

dr Joanna Szpotkowska asystent

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Analiza strukturalno-funkcjonalna wariantów sekwencyjnych regionu niekodującego 5′ mRNA p53: scharakteryzowanie struktury tego regionu oraz jego roli w procesie translacji; poznanie znaczenia syntetyzowanych w komórce różnych izoform białka p53; identyfikacja i charakterystyka białek oddziałujących z regionem niekodującym 5′ mRNA p53.

Badania wirusa Coxsackie B3: poszukiwanie wysoce zachowawczych elementów strukturalnych RNA w genomie wirusa CVB3 oraz ich analiza strukturalno-funkcjonalna; opracowanie racjonalnej strategii atakowania wirusowego RNA za pomocą narzędzi oligonukleotydowych; interakcje wirus-komórka.

Zastosowanie jako modelu hodowanych ludzkich macierzystych, embrionalnych oraz dojrzałych komórek nerek w celu poznania różnych etapów rozwoju tego narządu: analiza ekspresji niekodujących RNA za pomocą nowych metod sekwencjonowania; charakterystyka interakcji różnych cząsteczek z długimi niekodującymi RNA w komórkach ludzkich.

Słowa kluczowe
 • mRNA, p53,
 • region niekodujący RNA,
 • UTR,
 • regulacja translacji,
 • translacja zależna od IRES,
 • wirus Coxsackie B3,
 • CVB-3,
 • oligonukleotydy antysensowe,
 • siRNA, komórki nerek,
 • niekodujące RNA,
 • oddziaływania komórkowe niekodujących RNA.

Projekty badawcze

 • Rola czynników białkowych wiążących się do regionu niekodującego 5′ ludzkiego mRNA p53 w regulacji ekspresji białka p53 na poziomie translacji. NCN – OPUS 11
 • Wpływ niekodujących RNA na rozwój komórek nerek oraz karcinogenezę. NCN – OPUS 11
Skip to content