Zakład ​​Bioinformatyki Strukturalnej

prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk

prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk

Kierownik Zakładu

mszachniuk@cs.put.poznan.pl
tel. ​​61 6653030

Działalność badawcza

Tematyka badawcza
 • Badanie struktur molekularnych oraz oddziaływań makrocząsteczkowych, ze szczególnym uwzględnieniem RNA i odziaływań RNA-białko.
 • Definiowanie nowych zagadnień bioinformatycznych związanych z biologią strukturalną kwasów nukleinowych.
 • Projektowanie oraz wykonywanie eksperymentów in silico wspomaganych opcjonalnie danymi biologicznymi i chemicznymi.
 • Rozwój platformy RNApolis (http://rnapolis.pl/); wirtualnego laboratorium bioinformatyki RNA.
 • Rozwój systemów obliczeniowych dla współczesnych problemów biologii RNA, m.in.: RNA FRABASE, RNAComposer, RNApdbee, RNAvista, RNAfitme, RNaspider.
 • Modelowanie II- i III-rzędowej struktury RNA.
 • Analiza struktury makromolekuł w przestrzeni kątowej.
 • Anotowanie i klasyfikacja pseudowęzłów.
 • Rozwój systemów obliczeniowych do identyfikowania, analizy i modelowania kwadrupleksów (w ramach zestawu narzędzi bioinformatycznych SpaceTetrado).
Słowa kluczowe
 • modele i algorytmy dla biologii ​strukturalnej,
 • bazy danych strukturalnych,
 • aplikacje internetowe do analizy struktur 2D i 3D kwasów nukleinowych,
 • analiza parametrów struktur makrocząsteczek,
 • komputerowe przewidywanie struktur RNA,
 • porównywanie i ocena podobieństwa modeli 3D,
 • automatyczna identyfikacja i analiza pseudowęzłów,
 • algorytmy do klasyfikacji i adnotowania kwadrupleksów

Projekty badawcze

 • 2020/39/O/ST6/01488 Przewidywanie struktur 3D RNA z wykorzystaniem generatywnych sieci przestawnych. NCN - Preludium Bis 2 (MS).
 • 2019/35/B/ST6/03074 Eksploracja cech i modelowanie struktury kwadrupleksów. NCN - OPUS 18 (MS)
 • 2016/23/B/ST6/03931 RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA. NCN - OPUS 12 (MS)
Skip to content