Zakład ​​Bioinformatyki Strukturalnej

prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk

prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk

Kierownik Zakładu

mszachniuk@ibch.poznan.pl
tel. ​​61 6653030

Pracownicy naukowi

dr hab. Maciej Antczak
adiunkt

 dr Marcin Radom
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Badanie struktur molekularnych oraz oddziaływań makrocząsteczkowych, ze szczególnym uwzględnieniem RNA i odziaływań RNA-białko. Definiowanie nowych zagadnień bioinformatycznych związanych z badaniami struktur biocząsteczek oraz ich rozwiązywanie drogą opracowywania nowych modeli i metod obliczeniowych. Eksperymenty in silico wspomagane bądź nie eksperymentem biologicznym i chemicznym. Rozwój koncepcji oraz implementacja platformy RNApolis (http://rnapolis.pl/) – wirtualnego laboratorium bioinformatyki RNA.Rozwój systemów obliczeniowych dla współczesnych problemów biologii strukturalnej, m.in.:

  • RNA FRABASE, RNAComposer, RNApdbee, RNAvista, RNAtango,
  • modelowanie II- i III-rzędowej struktury RNA,
  • udokładnianie gruboziarnistych modeli 3D RNA,
  • analiza struktury makromolekuł w przestrzeni kątowej,
  • anotowanie i klasyfikacja pseudowęzłów.
Słowa kluczowe
  • modele i algorytmy dla biologii struktur,
  • bazy danych strukturalnych,
  • analiza parametrów struktur makrocząsteczek,
  • komputerowe przewidywanie struktur molekularnych,
  • porównywanie i ocena podobieństwa modeli 3D.

Projekty badawcze

Skip to content