Zakład ​​Bioinformatyki Strukturalnej

prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk

prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk, prof. ICHB PAN

Kierownik Zakładu

mszachniuk@cs.put.poznan.pl
tel. ​​61 6653030

Pracownicy naukowi

 dr inż. Marcin Radom
adiunkt

dr hab. inż. Maciej Antczak
adiunkt

dr hab. inż. Agnieszka Rybarczyk
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Badanie struktur molekularnych oraz oddziaływań makrocząsteczkowych, ze szczególnym uwzględnieniem RNA i odziaływań RNA-białko. Definiowanie nowych zagadnień bioinformatycznych związanych z badaniami struktur biocząsteczek oraz ich rozwiązywanie drogą opracowywania nowych modeli i metod obliczeniowych. Eksperymenty in silico wspomagane bądź nie eksperymentem biologicznym i chemicznym. Rozwój koncepcji oraz implementacja platformy RNApolis (http://rnapolis.pl/) – wirtualnego laboratorium bioinformatyki RNA.Rozwój systemów obliczeniowych dla współczesnych problemów biologii strukturalnej, m.in.:

  • RNA FRABASE, RNAComposer, RNApdbee, RNAvista, RNAtango,
  • modelowanie II- i III-rzędowej struktury RNA,
  • udokładnianie gruboziarnistych modeli 3D RNA,
  • analiza struktury makromolekuł w przestrzeni kątowej,
  • anotowanie i klasyfikacja pseudowęzłów.
Słowa kluczowe
  • modele i algorytmy dla biologii struktur,
  • bazy danych strukturalnych,
  • analiza parametrów struktur makrocząsteczek,
  • komputerowe przewidywanie struktur molekularnych,
  • porównywanie i ocena podobieństwa modeli 3D.

Projekty badawcze

Skip to content