Zakład ​​​Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych

dr hab. Anna Pasternak

dr hab. Anna Pasternak, prof. ICHB PAN

Kierownik Zakładu

apa@ibch.poznan.pl
tel. ​​wew. 1279

Pracownicy naukowi

 dr inż. Jolanta Lisowiec-Wąchnicka
adiunkt

 dr Weronika Kotkowiak
adiunkt

dr Natalia Bartyś
asystent

Działalność badawcza

Tematyka badawcza
 • charakterystyka fizykochemiczna oraz biologiczna nowych narzędzi molekularnych opartych na kwasach nukleinowych i ich analogach,
 • chemiczna synteza modyfikowanych nukleozydów i oligonukleotydów,
 • analiza termodynamiczna i strukturalna (CD, TDS) motywów strukturalnych tworzonych przez kwasy nukleinowe (dupleksy, G-kwadrupleksy, trypleksy, i‑motif),
 • regulacja wyboru odpowiedniej nici siRNA przez kompleks RISC za pomocą modyfikowanych nukleotydów,
 • selektywna degradacja mRNA z użyciem modyfikowanych chemicznie narzędzi molekularnych,
 • regulacja alternatywnego splicingu w nowotworowych liniach komórkowych za pomocą dwufunkcyjnych oligonukleotydów antysensowych,
 • charakterystyka oddziaływań pomiędzy antysensowymi oligonukleotydami a czynnikami splicingowymi,
 • badanie wpływu modyfikacji chemicznych i strukturalnych na oddziaływanie pomiędzy regulatorowymi oligonukleotydami a czynnikami splicingowymi,
 • poszukiwanie nowych oligonukleotydowych antykoagulantów o zwiększonym potencjale działania,
 • badania in vitro właściwości antyproliferacyjnych chemicznie modyfikowanych G‑kwadrupleksów.

Jako współwykonawcy:

 • badania in vitro koniugatów kwasów nukleinowych z barwnikami do potencjalnego zastosowania w terapii fotodynamicznej (Kierownik projektu: Dr inż. Michał Kotkowiak, Wydział Fizyki Technicznej, Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska, Poznań).
 • badania potencjału terapeutycznego antysensowych oligonukleotydów w procesie wyciszania ekspresji genów (Prof. Jesper Wengel, University of Southern Denmark, Odense)
Słowa kluczowe
 • modyfikowane nukleozydy,
 • modyfikowane oligonukleotydy,
 • G-kwadrupleksy,
 • trypleksy,
 • i-motif,
 • alternatywny splicing,
 • aptamery,
 • diagnostyka,
 • teranostyka,
 • terapia przeciwnowotworowa,
 • termodynamika kwasów nukleinowych,
 • RNA,
 • DNA.

Projekty badawcze

 • Oligonukleotydy tworzące trypleksy jako nowe narzędzia do rozplatania struktury G-kwadrupleksu oraz selektywnej inhibicji transkrypcji onkogenu c-Myc, grant NCN: 2020/37/B/NZ7/02008, Kierownik projektu: Anna Pasternak
 • Nowe bispecyficzne koniugaty G-kwadrupleksów jako potencjalne leki przeciwnowotworowe, grant NCN: 2019/35/N/NZ7/02777, Kierownik projektu: Carolina Roxo
 • Uwarunkowania strukturalne właściwości przeciwnowotworowych oligonukleotydów bogatych w guanozynę, grant NCN: UMO-2017/25/B/NZ7/00127, Kierownik projektu: Anna Pasternak.
Skip to content