Zakład ​Biologii Medycznej

prof. dr hab. Mirosława Z. Naskręt-Barciszewska

prof. dr hab. Mirosława Z. Naskręt-Barciszewska

Kierownik Zakładu

miroslawa.barciszewska@ibch.poznan.pl
tel. ​​wew. 1132

Pracownicy naukowi

dr Agnieszka Belter
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Działalność badawcza Zakładu koncentruje się na poszukiwaniu nowych znaczników molekularnych chorób nowotworowych i metabolicznych oraz opracowaniu nowych podejść terapeutycznych wykorzystujących kwasy nukleinowe i ich pochodne.

 • 1​Konstrukcja nowych rybozymów i DNAzymów, dla inhibicji miRNA (A)
 • Analiza struktury drugorzędowej miRNA swoistych dla guzów mózgu z wykorzystaniem katalitycznych RNA (A)
 • Analiza zawartości 5-metylocytozyny w DNA z guzów mózgu oraz innych patologii u ludzi (B, C)
 • Ocena zawartości 5-metylocytozyny w DNA z nasion drzew liściastych.
 • Niekodujące RNA u ludzi (BC200RNA) i w roślinach.
 • Analiza zawartości 8-oksoguanozyny i m5C w DNA z guzów mózgu (D)
 • Wykorzystanie niskocząsteczkowych związków w terapii guzów mózgu.
Słowa kluczowe
 • metylacja DNA,
 • guzy mózgu u ludzi,
 • choroby nowotworowe,
 • zmodyfikowane nukleozydy,
 • mi RNA,
 • rybozymy
 • 8-oksoguanozyna

Projekty badawcze

 • Sonatina NCN tytul "Pionierskie badania struktury i funkcji G-kwadrupleksow miRNA"
Skip to content