Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej

prof. dr hab. Mirosława Z. Naskręt-Barciszewska

prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Kierownik Zakładu

marek.figlerowicz@ibch.poznan.pl
tel. ​​wew. 1103, 1106

Pracownicy naukowi

dr Lucyna Budźko
adiunkt

dr Natalia Koralewska
adiunkt

dr Ireneusz Stolarek
adiunkt

dr Urszula Kozłowska
adiunkt

mgr inż. Karolina Hoffa-Sobiech
asystent

mgr inż. Cezary Odrzygóźdź
asystent

Tematyka badawcza
Rysunek-1-Udzial-RNA-w-procesach-regeneracji-i-wymiany-komorek
 • RNA jako regulator różnicowania i regeneracji
 • Niekodujące RNA jako sygnały molekularne
 • Rybonukleazy zaangażowane w metabolizm niekodujących RNA
 • Biogeneza i funkcje zewnątrzkomórkowych pęcherzyków błonowych
 • Białka zaangażowane w transport RNA między komórkami
 • Edycja RNA w procesach regulacyjnych i sygnalnych
Słowa kluczowe

niekodujące RNA, modyfikacje RNA, rybonukleazy, zewnątrzkomórkowe pęcherzyki błonowe, transport RNA, deaminazy, chromatyna, genomika, genetyka, populacyjna, archeogenomika

 • Archeogenomika – historia biologiczna populacji zamieszkujących Europę Centralną i Wschodnią
 • Zmienność genetyczna współczesnej populacji zamieszkującej na terenie Polski
 • Związek pomiędzy genotypem a osobniczymi cechami fizycznymi
 • Struktura chromatyny w procesach starzenia, nowotworzenia i regeneracji
 • Genomika w badaniach chorób człowieka
Rysunek-2-Genomika-czlowieka--obszary-dzialalnosci

Działalność badawcza

Projekty badawcze

 • RPWP.02.01.01-30-0001/20 REGIONAL COVID-HUB. WRPO 2014-2020 – Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
 • LIDER/30/0111/L-9/17NCBR/2018 Wykorzystanie enzymów AlD/APOBEC w mapowaniu modyfikacji cytozyny w kwasach nukleinowych. NCBiR LIDER 9.
 • POIR.04.01.02-00-0025/17-00 Mapa Mikrobiomu Polski. PO IR – Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze.
 • POIR.04.02.00-30-A004/16 Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – Genomiczna Mapa Polski. PO IR – Działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
 • 820431 LifeTime – Rewolucja w opiece zdrowotnej dzięki zrozumieniu zachowania ludzkich komórek podczas choroby. Komisja Europejska
 • 2016/21/D/NZ3/00641 Demetylaza histonów JMJD3 jako epigenetyczny regulator procesów senescencji oraz nowotworzenia. NCN SONATA 11
 • 2014/13/B/NZ2/03837 Poszukiwanie mechanizmów indukujących polimorfizm liczby kopii dużych fragmentów genomu oraz związków tego zjawiska z tworzeniem i ewolucją metabolicznych klastrów genów. NCN OPUS 7
 • 2014/12/W/NZ2/00466 Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych. NCN SYMFONIA 2.
 • Projekt Polskiej Platformy Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej (POL-OPENSCREEN) będącej częścią europejskiego konsorcjum EU-OPENSCREEN (European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium). Dotacja MNiSW
Skip to content