Zakład Biologii Strukturalnej Organizmów Prokariotycznych

kbrzezinski@ibch.poznan.pl

dr hab. Krzysztof Brzeziński

Kierownik Zakładu

kbrzezinski@ibch.poznan.pl
tel. ​​wew. 1125

Pracownicy naukowi

dr Paweł Drożdżal
adiunkt

dr Piotr H. Małecki 
asystent

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Opracowanie nowych strategii hamowania aktywności enzymów pochodzących z patogennych mikroorganizmów wymaga zastosowania szeregu technik z pogranicza mikrobiologii, biochemii oraz biofizyki, włączając biokrystalografię i spektroskopię NMR. Nasze obecne projekty dotyczą:

 • Enzymologii strukturalnej hydrolaz S-adenozylo-L-homocysteiny z pochodzących z patogennych mikroorganizmów.
 • Opracowania gatunkowo-specyficznych inhibitorów wpływających na dynamikę białek.
 • Wysokoprzepustowych badań biokrystalograficznych.
 • Badań krystalograficznych małocząsteczkowych związków biologicznie czynnych.
 • Badań dyfrakcyjnych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (bio)materiałów niekrystalicznych.
Słowa kluczowe
 • Biokrystalografia
 • Krystalografia związków małocząsteczkowych
 • Enzymologia strukturalna
 • Oddziaływania białko-ligand
 • Oporność antybiotykowa
 • Komórkowe reakcje metylacji
 • Hydrolaza S-adenozylo-L-homocysteiny

Projekty badawcze

Hamowanie aktywności hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny z Pseudomonas aeruginosa poprzez wpływ na dynamikę enzymu
NCN SONATA BIS 8

Skip to content