Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów

dr hab. Miłosz Ruszkowski

dr hab. Miłosz Ruszkowski

Kierownik Zakładu

mruszkowski@ibch.poznan.pl
wew. 1612

Pracownicy afiliowani

dr Marta Grzechowiak
adiunkt

dr hab. Mirosław Gilski
starszy specjalista chemik

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski profesor

dr hab. Dariusz Brzeziński
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Makrocząsteczki biologiczne dyktują każdy aspekt życia, a ich dokładne poznanie jest niemożliwe bez informacji strukturalnej na poziomie atomowym. Tylko poprzez struktury możliwe jest:
-pełne zrozumienie mechanizmów katalitycznych reakcji enzymatycznych;
-ujawnienie interakcji białek z małymi cząsteczkami, innymi białkami, DNA i RNA;
-racjonalne projektowanie związków bioaktywnych, takich jak leki czy herbicydy.
Naszymi głównymi obiektami badawczymi są roślinne białka kluczowe dla nowoczesnego rolnictwa oraz cele terapii antynowotworowych. Dzięki krystalografii makromolekularnej i mikroskopii krioelektronowej (Cryo-EM), uzupełnionymi szeroką gamą metod biofizycznych, biochemicznych i bioinformatycznych, wnosimy nowe spojrzenie na fascynujący świat molekuł życia.

Słowa kluczowe
 • biokrystalografia;
 • krio-EM;
 • projektowanie leków;
 • projektowanie herbicydów;
 • inhibitory;
 • szlaki metaboliczne

Projekty badawcze

 • Roślinny szlak biosyntezy histydyny: badania strukturalne i funkcjonalne jako wstęp do projektowania inhibitorów i aktywatorów. NCN SONATA; kierownik: Miłosz Ruszkowski
 • Nowe L-asparaginazy jako potencjalne środki terapeutyczne i cele molekularne dla zwalczania infekcji: badania strukturalne i funkcjonalne enzymów o podwójnym znaczeniu dla projektowania leków. NCN OPUS; kierownik: prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
 • Walidacja modeli PDB potencjalnych celów terapeutycznych dla SARS-CoV-2. NCN COVID-19; kierownik: prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
 • Badania funkcjonalne i strukturalne roślinnych izoform hydroksymetylotransferaz serynowych i ich kompleksów z małocząsteczkowymi ligandami. PAN-CNR; kierownik: dr hab. Milosz Ruszkowski
 • Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne; NCN SYMFONIA; prof. dr hab. Mariusz Jaskólski (partner).
Skip to content