Zakład Biotechnologii Medycznej

dr hab. Agnieszka Fiszer

dr hab. Agnieszka Fiszer, prof. ICHB PAN

Kierownik Zakładu

agnieszka.fiszer@ibch.poznan.pl
tel. ​​wew. 1450

Pracownicy naukowi

dr Magdalena Jazurek-Ciesiołka
adiunkt

dr Emilia Kozłowska
adiunkt

dr Adam Ciesiołka
adiunkt

dr Magdalena Woźna -Wysocka
adiunkt

dr Paweł Świtoński
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Badania w Zakładzie Biotechnologii Medycznej skupiają się na powtórzonych sekwencjach trójnukleotydowych i związanych z ekspansją tych sekwencji chorobach neurologicznych człowieka. Do tej grupy zalicza się między innymi choroby poliglutaminowe (poliQ): chorobę Huntingtona i kilka ataksji rdzeniowo-móżdżkowych. 

Główne realizowane wątki badawcze to:

 • poszukiwanie markerów toksyczności RNA i białka w chorobach poliQ,
 • tworzenie i charakterystyka nowych modeli komórkowych i mysich chorób poliQ,
 • badanie oddziaływań białek z ciągami powtórzeń w RNA,
 • badanie nieuprawnionej translacji zachodzącej na sekwencjach powtórzonych CAG,
 • projektowanie i testowanie strategii terapeutycznych wykorzystujących oligonukleotydy,
 • mechanizmy wyciszania ekspresji genów przez siRNA i miRNA,
 • udział niekodujących RNA w patogenezie chorób wywoływanych ekspansjami powtórzeń.
Słowa kluczowe
 • choroby wywoływane ekspansją powtórzeń trójnukleotydowych, 
 • patogeneza chorób poliglutaminowych, toksyczność RNA i białka,
 • strategie terapeutyczne,
 • technologia interferencji RNA, 
 • mikroRNA, niekodujące RNA, 
 • technologia iPSC, 
 • modele komórkowe, 
 • modele mysie

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

 • Identyfikacja białek wiążących się do powtórzeń CAG i badanie interakcji RNA-białko w komórkach (NCN OPUS, kierownik projektu: A. Ciesiołka)
 • Translacja inicjowana na powtórzonych sekwencjach CAG w ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 (NCN SONATA, kierownik projektu: M. Jazurek-Ciesiołka)
 • Badanie początkowych ścieżek patogenezy DRPLA w modelu ludzkich prekursorów neuronalnych (MNiSW Diamentowy Grant, kierownik projektu: B. Nowak)
 • Eksperymentalna walidacja markerów patogenezy ataksji rdzeniowo móżdżkowej typu trzeciego, zidentyfikowanych za pomocą metod wysokoprzepustowych (NCN MINIATURA, kierownik projektu: G. Figura)
Skip to content