Zakład Biotechnologii Medycznej

dr hab. Agnieszka Fiszer

dr hab. Agnieszka Fiszer, prof. ICHB PAN

Kierownik Zakładu

agnieszka.fiszer@ibch.poznan.pl
tel. ​​wew. 1450

Pracownicy naukowi

dr Paweł Świtoński
adiunkt

dr hab. Edyta Kościańska
adiunkt

dr Magdalena Jazurek-Ciesiołka
adiunkt

dr Emilia Kozłowska
adiunkt

dr Magdalena Woźna-Wysocka
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Badania w Zakładzie Biotechnologii Medycznej skupiają się na powtórzonych sekwencjach trójnukleotydowych i związanych z ekspansją tych sekwencji chorobach neurologicznych człowieka. Do tej grupy zalicza się między innymi choroby poliglutaminowe (poliQ): chorobę Huntingtona i kilka ataksji rdzeniowo-móżdżkowych. 

Główne realizowane wątki badawcze to:

 • poszukiwanie markerów toksyczności RNA i białka w chorobach poliQ,
 • tworzenie i charakterystyka nowych modeli komórkowych i mysich chorób poliQ,
 • badanie oddziaływań białek z ciągami powtórzeń w RNA,
 • badanie nieuprawnionej translacji zachodzącej na sekwencjach powtórzonych CAG,
 • projektowanie i testowanie strategii terapeutycznych wykorzystujących oligonukleotydy,
 • mechanizmy wyciszania ekspresji genów przez siRNA i miRNA,
 • udział niekodujących RNA w patogenezie chorób wywoływanych ekspansjami powtórzeń.
Słowa kluczowe
 • choroby wywoływane ekspansją powtórzeń trójnukleotydowych, 
 • patogeneza chorób poliglutaminowych,
 • toksyczność RNA i białka,
 • strategie terapeutyczne,
 • technologia interferencji RNA, 
 • mikroRNA, niekodujące RNA, 
 • technologia iPSC, 
 • modele komórkowe, 
 • modele mysie

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

 • Funkcja i dysfunkcja ciągów powtórzeń w transkryptach niekodujących i kodujących białka (NCN OPUS, Kierownik projektu: A. Fiszer)
 • Translacja inicjowana na powtórzonych sekwencjach CAG w ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 (NCN SONATA, Kierownik projektu: M. Jazurek-Ciesiołka)
 • Zgłębienie procesów neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem bezpośredniego profilowania selektywnie wrażliwych neuronów (NCN SONATA, Kierownik projektu: P. Świtoński)
 • Badanie początkowych ścieżek patogenezy DRPLA w modelu ludzkich prekursorów neuronalnych (MNiSW Diamentowy Grant, Kierownik projektu: B. Nowak)
 • Opracowanie uniwersalnej platformy szybkiego reagowania opartej na technologii RNA, zapewniającej lekowe i epidemiologiczne bezpieczeństwo kraju (jeden z zespołów zaangażowanych z ICHB, Konkurs ABM na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, Lider Konsorcjum: Polfa S.A., Kierownik projektu: prof. M. Figlerowicz)
 • Organizacja międzynarodowej konferencji „NeuroRNA - RNA regulation in brain function and disease" (MEiN, Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych, wspólnie z M. Olejniczak, M. Piwecką i K. Rolle)
Skip to content