Zakład ​Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych

prof. dr hab. Ryszard Kierzek

prof. dr hab. Ryszard Kierzek

Kierownik Zakładu

rkierzek@ibch.poznan.pl
tel. ​​wew.​ 1143, 1113

Pracownicy naukowi

dr Agnieszka Ruszkowska
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza
 • Allelospecyficzna degradacja patogennych RNA z wykorzystaniem modyfikowanych antysensowych oligonukleotydów tworzących niehelikalne motywy strukturalne z docelowym RNA w oparciu o badania in vitro i na liniach komórkowych.
 • Allelospecyficzna degradacja patogennych RNA oparta o tandemowe modyfikowane antysensowe oligonukleotydy w oparciu o badania in vitro i na liniach komórkowych.
 • Modulowanie procesami dojrzewania RNA i analiza tego procesu w oparciu o badania in vitro i na liniach komórkowych.
 • Badania trwałości termodynamicznej i struktur RNA utworzonych przez powtórzenia multinukleotydowe.
 • Badania struktury i funkcjonalności RNA w oparciu o konformacyjnie usztywnione kwasy nukleinowe.
 • Badanie zdolności cząsteczek RNA zbudowanych z powtórzeń trinukleotydowych CGG, AGG i UGG do tworzenia struktur kwadrupleksów.
 • Badania konformacyjne wybrzuszonych dupleksów RNA.
 • Uwarunkowania strukturalne powodujące podwyższenie trwałości termodynamicznej dupleksów 2′-OMeRNA/RNA zawierających jednostkę typu LNA.
 • Badanie fałdowania się RNA podczas transkrypcji.
 • Interakcje pomiędzy wirusem a komórką gospodarza
 • Poszukiwanie inhibitorów cyklu replikacyjnego wirusów
 • Badanie struktury i potencjalnych funkcji RNA bogatych w reszty G pochodzących z genomu wirusa grypy
Słowa kluczowe
 • struktura, dynamika i funkcja RNA,
 • dynamika strukturalna RNA,
 • modyfikowane oligonukleotydy,
 • termodynamika kwasów nukleinowych,
 • post-transkrypcyjne fałdowanie RNA,
 • antysensowe oligonukleotydy,
 • alternatywne dojrzewanie,
 • mikromacierze oligonukleotydowe,
 • mapowanie mikromacierzowe,
 • konformacyjnie usztywnione kwasy nukleinowe,
 • terapia celowana w RNA,
 • chemia i biologia molekularna RNA,
 • bioinformatyka strukturalna
 • kwadrupleksy RNA
 • transbłonowe proteazy serynowe typu II (TTSPs)
 • wnikanie wirusów

Projekty badawcze

 • Kotranskrypcyjne fałdowanie vRNA wirusa grypy w obecności antysensowych oligonukleotydów w zainfekowanych wirusem komórkach MDCK. Nowa metoda chemicznego mapowania struktury RNA w oparciu o metodę głębokiego sekwencjonowania. NCN – OPUS 13 (kierownik: profesor Ryszard Kierzek)
 • Parametry termodynamiczne i reguły fałdowania się RNA w warunkach komórkowych (in vivo-like). Przewidywanie fałdowania się RNA dla lepszego poznania ich struktury i funkcji w komórkach ssaczych. NCN – OPUS 17 (kierownik; profesor Ryszard Kierzek)
 • Molekularne podstawy aktywacji wirusów grypy przez transbłonowe proteazy serynowe typu II. NCN – Beethoven Life 1 (kierownik: doktor Paweł Zmora)
 • TMPRSS2 – potencjalny cel dla nowych leków oraz wyznacznik przebiegu COVID19. NCN – szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania SARS-CoV-2 (kierownik: doktor Paweł Zmora)
 • Sekwencje bogate w reszty G w genomie wirusa grypy typu A - cechy strukturalne i potencjalna funkcja biologiczna w cyklu replikacyjnym wirusa. NCN – SONATA 15 (kierownik: doktor: doktor Marta Szabat)
Skip to content