Zakład ​Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych

dr hab. Michał Sobkowski

dr hab. Michał Sobkowski, prof. ICHB PAN

Kierownik Zakładu

msob@ibch.poznan.pl
tel. ​​wew. ​1182

Pracownicy naukowi

dr hab. Tomasz Ostrowski
adiunkt

dr Dagmara Baraniak
adiunkt

dr Joanna Romanowska
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Chemia nukleotydów

 • badania podstawowe nad metodami syntezy, właściwościami chemicznymi i fizykochemicznymi H-fosfonianów ze szczególnym uwzględnieniem H-fosfonianów nukleozydów i ich analogów
 • projektowanie i synteza nowych związków nukleotydowych (np. pronukleotydów) o potencjalnej aktywności przeciwwirusowej (np. anty-HIV) lub przeciwnowotworowej
 • badania ścieżek metabolicznych pronukleotydów w różnych środowiskach chemicznych i fizjologicznych
 • chemia i stereochemia P-chiralnych analogów nukleotydów
 • kataliza wewnątrzcząsteczkowa w stereospecyficznej syntezie wiązań internukleotydowych

Chemia nukleozydów

 • poszukiwanie nowych podejść syntetycznych w syntezie zasad kwasów nukleozydowych i nukleozydów (kontrolowana degradacja, przegrupowania);
 • synteza i charakterystyka analogów nukleozydowych o potencjalnej aktywności biologicznej, głównie analogów pirymidyny i puryny, pochodnych 1,2,3-triazolu, acyklonukleozydów, 2’-C-alkilorybonukleozydów i 2’,3’-dideoksynukleozydów;
 • synteza i aktywność biologiczna analogów dinukleozydomonofosforanów, w których wiązanie internukleotydowe zastąpiono układem 1,2,3-triazolowym;
 • badania mechanizmu i możliwości aplikacyjnych reakcji transglikozylacji;
Słowa kluczowe
 • chemia bioorganiczna,
 • chemia fosforoorganiczna,
 • stereochemia,
 • mechanizmy reakcji,
 • nukleozydy,
 • nukleotydy,
 • analogi nukleozydów,
 • analogi nukleotydów,
 • synteza nukleozydów,
 • pronukleozydy,
 • pronukleotydy,
 • oligonukleotydy,
 • kwasy nukleinowe,
 • nukleozydy acykliczne,
 • nukleozydy 1,2,3-triazolu,
 • aktywność antywirusowa,
 • aktywność antynowotworowa,
 • oddziaływania enzym-substrat,
 • transglikozylacja,
 • pronukleotydy anty-HIV,
 • pronukleotydy antynowotworowe,
 • H-fosfoniany,
 • stereochemia fosforu

Projekty badawcze

 • Chemiczna architektura fluorowanych analogów dimerów nukleozydów zawierających łączniki 1,2,3-triazolowych o potencjalnym zastosowaniu w biologii molekularnej i medycynie. Grant NCN SONATA 15 (2019/35/D/NZ7/03637), kierownik: dr Dagmara Baraniak
Skip to content