Zakład ​​​Fizjologii Molekularnej Roślin

dr hab. Marcin K. Chmielewski

prof. dr hab. Michał Jasiński

Kierownik Zakładu

jasinski@ibch.poznan.pl
tel. ​​wew.​ ​​1131

Pracownicy naukowi

dr Joanna Banasiak
adiunkt

dr inż. Wanda Biała-Leonhard
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Badania prowadzone w Zakładzie Fizjologii Molekularnej Roślin mają na celu lepsze zrozumienie procesów fizjologicznych zachodzących w roślinie, szczególnie tych angażujących aktywne systemy transportu. Swoją uwagę skupiamy na transporterach ABC (ang. ATP binding cassette protein), które tworzą jedną z najliczniejszych i najszerzej rozpowszechnionych rodzin białkowych oraz modelowej roślinie bobowatej Medicago truncatula. Jako pierwsi opisaliśmy i scharakteryzowaliśmy przedstawicieli tej rodziny u Medicago (Jasinski et al., 2009, Banasiak et. al., 2013,2014, Biała et. al., 2017, Pawela et. al., 2019). W swojej pracy wykorzystujemy szerokie spektrum metod począwszy od analiz bioinformatycznych, technik biologii molekularnej, mikroskopii (Leica TCS SP5), analiz fitochemicznych (LC/UV/MS system Model microTOF-Q), a skończywszy na pracy z hodowlami in vitro. Dysponujemy kulturami zawiesinowymi oraz kulturami organów (np. korzeni włosowatych). Rutynowo wykorzystujemy protokoły transformacji, izolacji protoplastów czy immunolokalizacji białek.

Słowa kluczowe
 • transportery ABC,
 • biochemia transportu,
 • niskocząsteczkowe związki pochodzenia naturalnego,
 • rośliny modelowe,
 • bobowate,
 • symbioza,
 • Medicago truncatula,
 • hodowle in vitro,
 • inżynieria genetyczna,
 • biotechnologia.

Projekty badawcze

 • Związek pomiędzy stymulacją aktywności ATPazowej a transportem na przykładzie selektywnego transportera ABCG z Medicago truncatula.
  2021/41/N/NZ1/04030 (NCN PRELUDIUM 20)
 • Produkcja białka MtABCG46 w systemie heterologicznym - przygotowanie do analizy strukturalnej. 2021/05/X/NZ1/00255 (NCN MINIATURA 5)
 • Molekularne determinanty selektywnego transportu będącego udziałem roślinnych transporterów ABCG 2017/27/B/NZ1/01090 NCN OPUS.
 • Transportery ABCG w dystrybucji fenylopropanoidów u Medicago truncatula uniwersalność vs. specjalizacja. 2020/39/B/NZ9/00784 (NCN OPUS)
Skip to content