Zakład ​​​​Genetyki Molekularnej

prof. dr hab. Piotr Kozłowski

prof. dr hab. Piotr Kozłowski

Kierownik Zakładu

kozlowp@ibch.poznan.pl
tel. ​​wew.​ ​​1261

Pracownicy naukowi

dr hab. Marzena Wojciechowska
profesor instytutu

dr hab. Anna Jasińska
adiunkt

dr Martyna Urbanek-Trzeciak
adiunkt

dr Malwina Suszyńska
adiunkt

dr Paulina Gałka-Marciniak
adiunkt

dr Ilamathi Thirusenthilarasan
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza
 • genetyka nowotworów,
 • metodyka analizy polimorfizmu CNV,
 • polimorfizm i zmienność somatyczna genów miRNA,
 • bioinformatyczna analiza polimorfizmu zmienności liczby kopii w genomie człowieka i w innych genomach eukariotycznych
 • analiza poziomu ekspresji circRNA w dystrofii miotonicznej typu 1 (DM1)
Słowa kluczowe

genetyka nowotworów
polimorfizm zmienności liczby kopii (CNV)
zależna od ligacji multipleksowa amplifikacja sond (MLPA)
miRNA
ncRNA
circRNA

Projekty badawcze

 • Cancer Genetics: Identification and Analysis of Oncogenic Somatic Mutations in microRNA. Fulbright U.S. Student Researcher 2020/2021
 • Wyjaśnienie molekularnych przyczyn i skutków podwyższonego poziomu ekspresji kolistych RNA w dystrofii mięśniowej typu pierwszego (DM1). NCN- OPUS 17, kierownik projektu: dr hab. M. Wojciechowska, prof. ICHB PAN
 • Analiza somatycznych mutacji w genach miRNA i w genach biogenezy miRNA w celu identyfikacji nowych celów terapii i biomarkerów chorób nowotworowych. NCN – MAESTRO 8, kierownik projektu: prof. P. Kozłowski
 • Analiza roli genu BARD1, jako czynnika warunkującego genetyczną predyspozycję do raka piersi – zastosowanie unikalnej strategii, analizy asocjacji mutacji założycielskich. NCN – OPUS 9, kierownik projektu: prof. P. Kozłowski
 • Ekspresja kolistych RNA w dystrofii miotonicznej typu 1 - związek z patogenezą; NCN- PRELUDIUM 11, kierownik: dr K. Czubak
 • Delecja genu APOBEC3B – analiza jej roli w rodzinnej predyspozycji do raka piersi oraz określenie jej funkcjonalności na poziomie mRNA.
 • NCN- PRELUDIUM 10, kierownik projektu: dr K. Klonowska
Skip to content