Zakład ​​Genomiki Roślin

dr hab. Kamilla Bąkowska-Żywicka

dr hab. Agnieszka Żmieńko

Kierownik Zakładu


akisiel@ibch.poznan.pl
tel. ​61 6653100

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Celem naszych badań jest lepsze poznanie struktury genomów roślinnych, zbadanie ich zmienności oraz powiązań pomiędzy genotypem, a fenotypem. W szczególności interesują nas:  

 • zmienność sekwencji powtórzonych w genomie Arabidopsis thaliana (zmian liczby kopii, transpozonów, powtórzeń mikrosatelitarnych) oraz mechanizmy biorące udział w jej powstawaniu. Stworzyliśmy m. innymi internetową przeglądarkę zmienności liczby kopii genów u Arabidopsis thaliana http://athcnv.ibch.poznan.pl/
 • udział polimorfizmu liczby kopii w naturalnym zróżnicowaniu odpowiedzi Arabidopsis thaliana na stres biotyczny i abiotyczny
 • powiązania pomiędzy metabolizmem niekodujących RNA, a stabilnością genomu
 • wpływ mechanizmów epigenetycznych na ekspresję genów
 • zmienność strukturalna wysp symbiotycznych w genomie Medicago truncatula i jej wpływ na oddziaływania z bakteriami wiążącymi azot
Słowa kluczowe
 • zmienność strukturalna
 • polimorfizm genetyczny
 • GWAS
 • transpozony
 • stres biotyczny i abiotyczny
 • epigenetics

Projekty badawcze

Udział polimorfizmu liczby kopii genów w naturalnym zróżnicowaniu odpowiedzi ekotypów Arabidopsis thaliana na stres biotyczny. NCN SONATA 2017/26/D/NZ2/01079

Zmienność liczby kopii genu MSH2 u Arabidopsis thaliana – struktura duplikacji, zakres polimorfizmu w naturalnych ekotypach oraz wpływ na ekspresję genów zaangażowanych w naprawę niesparowań DNA. NCN MINIATURA 2017/01/X/NZ2/00144  

Skip to content