Zakład ​​​Genomiki Strukturalnej RNA

dr hab. Marcin K. Chmielewski

Prof. dr hab. Elżbieta Kierzek

Kierownik Zakładu

elzbieta.kierzek@ibch.poznan.pl
tel. ​​wew.​ ​​1113, 1112

Pracownicy naukowi

dr Marta Soszyńska-Jóźwiak
adiunkt

dr Marta Szabat
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza
 • Genomika strukturalna RNA wirusów
 • Struktura drugorzędowa i trzeciorzędowa RNA oraz ich kompleksów z funkcjonalnymi białkami, innymi RNA i niskocząsteczkowymi ligandami
 • Modulowanie aktywności funkcjonalnej RNA, w tym także patogennych RNA związanych z chorobami człowieka
 • Genomika strukturalna RNA wirusa grypy, wpływ struktury RNA na namnażanie wirusa grypy.
 • Badanie struktury i oddziaływań segmentów vRNA(-) i RNA(+) oraz ważnych funkcjonalnie motywów strukturalnych RNA wirusa grypy in vitro i in vivo.
 • Określanie w strukturze wirusowych RNA grypy miejsc silnego wiązania modyfikowanych oligonukleotydów i ligandów
 • Rozwijanie metody mapowania mikromacierzowego z wykorzystaniem mikromacierzy izoenergetycznych
 • Projektowanie i optymalizacja modyfikowanych oligonukleotydów, siRNA, rybozymów i ligandów, jako potencjalnych inhibitorów cyklu życiowego wirusa grypy.
 • Badania struktury i oddziaływań naturalnych kompleksów vRNA(-) wirusa grypy i wirusowej nukleoproteiny (NP).
 • Inhibicja i regulacja namnażania wirusa grypy – badania komórkowe.
 • Modyfikowane oligonukleotydy - strategie antysensowe i mikromacierzowe.
 • Nośniki oligonukleotydowe i biokoniugaty
 • systemy CRISPR/Cas jako strategie inhibicji namnażania wirusów RNA
 • Analiza termodynamiczna i porównawcza badanych RNA, przewidywanie struktury drugorzędowej RNA.
 • Badania funkcjonalnych motywów strukturalnych RNA wirusa SARS-CoV-2.
 • Projektowanie modyfikowanych oligonukleotydów o inhibitorowym działaniu na replikację wirusa SARS-CoV-2.
 • Poszukiwanie niskocząsteczkowych ligandów hamujących namnażanie wirusa SARS-CoV-2.
 • Testy komórkowe potencjalnych inhibitorów replikacji wirusa SARS-CoV-2.
 • Miejsce wiązania w RNA i strukturalne podstawy hamowania replikacji przez inhibitory SARS-CoV-2 i wirusa grypy
Słowa kluczowe
 • Genomika strukturalna RNA, wirusy RNA,
 • wirus grypy,
 • IAV,
 • SARS-CoV-2,
 • COVID-19,
 • mikromacierze izoenergetyczne,
 • modyfikowane sondy mikromacierzowe,
 • termodynamika kwasów nukleinowych,
 • modyfikowane oligonukleotydy,
 • oligonukleotydy antysensowe,
 • siRNA,
 • niskocząsteczkowe ligandy,
 • struktura RNA,
 • oddziaływania RNA,
 • patogenne RNA

Projekty badawcze

 • Inhibicja replikacji SARS-CoV-2 nacelowana na wirusowe RNA, (NCN, SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19)
 • Funkcja struktury drugorzędowej vRNA wirusa grypy typu A w kompleksie rybonukleoproteinowym podczas cyklu replikacyjnego wirusa (NCN, Sonatina)
 • Modyfikowane siRNA, rybozymy i system CRISPR/Cas jako strategie inhibicji namnażania wirusa grypy typu A. Zastosowanie i porównanie metod inhibicji nakierowanych na wirusowe RNA (NCN, Preludium)
Skip to content