Zakład Inżynierii Genomowej

dr hab. Marta Olejniczak

dr hab. Marta Olejniczak

Kierownik Zakładu


marta.olejniczak@ibch.poznan.pl
tel. ​​wew.​ ​​​1136

Pracownicy naukowi

dr Paweł Śledziński
adiunkt

mgr Magdalena Dąbrowska
asystent

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Badania skupiają się obecnie w 4 głównych obszarach:

 • rozwijanie technologii edycji genomów oraz metod oceny jej efektywności i specyficzności,
 • wykorzystanie technologii edycji genomów do tworzenia modeli chorób oraz w terapii komórkowej i przedklinicznej chorób genetycznych,
 • badanie mechanizmów naprawy dwuniciowych pęknięć DNA w regionach mikrosatelitarnych z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas9,
 • wykorzystanie narzędzi genetycznych technologii RNAi w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych – badania przedkliniczne.
Słowa kluczowe
 • edycja genomu,
 • CRISPR/Cas9,
 • Cpf1,
 • naprawa DNA,
 • terapia genetyczna,
 • interferencja RNA,
 • miRNA,
 • choroba Huntingtona,
 • badania przedkliniczne.

Projekty badawcze

 • Uzyskanie nowego modelu komórkowego opartego na technologii CRISPR-Cas (enChIP) w celu badania mechanizmów naprawy rejonów mikrosatelitarnych DNA - MINIATURA 5
 • Wykorzystanie systemów do edycji genomu w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych. NCN-ETIUDA 8
 • Allelo-selektywna terapia dla chorób poliglutaminowych z wykorzystaniem technologii interferencji RNA. NCN- PRELUDIUM BIS 1
 • Wykorzystanie narzędzi genetycznych w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych. NCN – SONATA BIS 5
 • Badanie mechanizmów naprawy dwuniciowych pęknięć DNA w regionach mikrosatelitarych z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas9. NCN – OPUS
Skip to content