Zakład Inżynierii Genomowej

dr hab. Marta Olejniczak

dr hab. Marta Olejniczak, prof. ICHB PAN

Kierownik Zakładu


marta.olejniczak@ibch.poznan.pl
tel. ​​wew.​ ​​​1136

Pracownicy naukowi

dr Magdalena Dąbrowska
adiunkt

dr Marta Kazimierska
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Badania skupiają się obecnie w 4 głównych obszarach:

 • rozwijanie technologii edycji genomów oraz metod oceny jej efektywności i specyficzności,
 • wykorzystanie technologii edycji genomów do tworzenia modeli chorób oraz w terapii komórkowej i przedklinicznej chorób genetycznych,
 • badanie mechanizmów naprawy dwuniciowych pęknięć DNA w regionach mikrosatelitarnych z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas9,
 • wykorzystanie narzędzi genetycznych technologii RNAi w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych – badania przedkliniczne.
Słowa kluczowe
 • edycja genomu,
 • CRISPR/Cas9,
 • Cpf1,
 • naprawa DNA,
 • terapia genetyczna,
 • interferencja RNA,
 • miRNA,
 • choroba Huntingtona,
 • badania przedkliniczne.

Projekty badawcze

 • Poszukiwanie nowych celów terapeutycznych w chorobach poliglutaminowych. NCN - OPUS (MO)
 • Allelo-selektywna terapia dla chorób poliglutaminowych z wykorzystaniem technologii interferencji RNA. NCN- PRELUDIUM BIS(MO)
 • Mikroskopowa identyfikacja białek zaangażowanych w naprawę DNA w regionach powtórzeń CAG. NCN-PRELUDIUM (MN)
 • Badanie mechanizmów naprawy DNA w modelu DRPLA z wykorzystaniem systemu CRISPR-Cas. NCN - PRELUDIUM (MD)
 • Wykorzystanie sztucznych miRNA w terapii choroby Huntingtona. NCN - PRELUDIUM (AKZ)
 • Znaczenie polimorfizmu długości ciągów CAG w patogenezie chorób nowotworowych. MEiN - PERŁY NAUKI (MK)
Skip to content