Zakład ​​Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin

prof. dr hab. Paweł Bednarek

prof. dr hab. Paweł Bednarek

Kierownik Zakładu


bednarek@ibch.poznan.pl
tel.​ wew. 1167

Pracownicy naukowi

dr Anna Piasecka
adiunkt

dr Gopal Singh
adiunkt

dr Himani Agrawal
adiunkt

dr Justyna Lalak-Kańczugowska
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza
 • Szlaki metabolizmu tryptofanu oraz ich funkcja w systemie immunologicznym rośliny modelowej Arabidopsis thaliana.
 • Ewolucja szlaków metabolizmu wtórnego w rodzinie Brassicaceae.
 • Szlaki metaboliczne związane z odpornością modelowej trawy Brachypodium distachyon na infekcje.
 • Rola roślinnych metabolitów wtórnych w promocji wzrostu indukowanej przez mikroorganizmy endofityczn
Słowa kluczowe
 • metabolity wtórne,
 • system odpornościowy roślin,
 • metabolizm tryptofanu,
 • glukozynolany,
 • Brassicaceae,
 • Arabidopis thaliana,
 • Brachypodium distachyon.

Projekty badawcze

 • Molekularne podstawy modyfikacji i aktywacji glukozynolanów w odporności roślin Brassicaceae na infekcję" (NCN OPUS)
 • Wpływ subkomórkowej lokalizacji wybranych enzymów na specyficzność ich funkcji w biosyntezie i metabolizmie bioaktywnych związków wytwarzanych przez rośliny z rodziny Brassicaceae. (NCN OPUS).·
 • Międzygatunkowa inżynieria szlaków metabolicznych jako narzędzie w badaniu funkcji metabolitów wtórnych w systemie immunologicznym roślin. (NCN OPUS).
Skip to content