Zakład ​Niekodujących RNA

dr hab. Marta Olejniczak

dr Monika Piwecka

Kierownik Zakładu


monika.piwecka@ibch.poznan.pl
tel. ​​​ 61 8291855

Pracownicy naukowi

dr Marcin Koliński
adiunkt

dr Ewelina Kałużna
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Jesteśmy młodym i dynamicznie rozwijającym się zespołem badaczy zainteresowanych, w jaki sposób niekodujące RNA wpływają na regulację ekspresji genów i procesy molekularne w neuronach, komórkach glejowych mózgu oraz układzie neuroendokrynnym.

 • wzorce ekspresji niekodujących RNA w pojedynczych komórkach układu nerwowego i neuroendokrynnego, ich typach i podtypach,
 • subkomórkową lokalizację regulatorowych RNA w komórkach nerwowych i glejowych,
 • interakcje niekodujących RNA z białkami,
 • tworzenie sieci regulatorowych pomiędzy niekodującymi RNA,
 • aspekty funkcjonalne niekodujących RNA,
 • deregulację niekodującego transkryptomu w patologiach układu nerwowego i neuroendokrynnego.
Słowa kluczowe
 • regulacja ekspresji genów,
 • biologia RNA,
 • niekodujące RNA,
 • cyrkularne (koliste) RNA,miRNA, lncRNA,
 • oddziaływania RNA-białko,
 • transkryptomika,
 • scRNA-seq,
 • neurobiologia, biologia systemowa

Projekty badawcze

Nasze badania w chwili obecnej skupione są na cyrkularnych (kolistych) RNA, miRNA oraz niektórych spośród długich niekodujących RNA, lncRNA (ang. long non-coding RNA). W naszych projektach łączymy siły biologii molekularnej, komórkowej i systemowej oraz neurobiologii. Stosujemy nowe technologie, takie jak sekwencjonowanie RNA w pojedynczych komórkach (scRNA-seq, ang. single-cell RNA sequencing), obrazowanie RNA z rozdzielczością do pojedynczej cząsteczki oraz badania typu ‘utraty funkcji’ (ang. loss-of-function) oparte na technologii CRISPR-Cas13. Opracowujemy nowe metody badania interakcji RNA z białkami, a także wykorzystujemy tradycyjne metody biologii molekularnej i komórkowej, biochemii, transkryptomiki i proteomiki.

Finansowanie

 • NCN, Opus (2021-2024) – projekt „Komórkowo-specyficzna ekspresja niekodujących RNA w przysadce mózgowej i ich rola w regulacji ekspresji genów”
 • NCN, Sonata Bis 8 (2019-2023) – projekt „Implikacje funkcjonalne cyrkularnych (kolistych) RNA w neuronach i mózgu”
 • NAWA, Polskie Powroty 2019 (2019-2023) – projekt „Deciphering networks of regulatory RNAs in the central nervous system”
Skip to content