Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł

prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Kierownik Zakładu


wojtekr@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1114

Pracownicy naukowi

dr hab. Agnieszka Kiliszek
profesor instytutu

dr Leszek Błaszczyk
adiunkt

dr Magdalena Bejger
adiunkt

mgr Katarzyna Biniek-Antosiak
asystent

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Trójwymiarowa struktura biomolekuł determinuje ich właściwości i funkcje, a krystalografia jest wiodącą techniką w badaniach struktur cząsteczek na poziomie atomowym. Zakład posługuje się krystalografią w określaniu zależności między strukturą i funkcją w białkachi kwasach nukleinowych. Głównymi obszarami badań są:

 • patogenne sekwencje RNA, powodujące choroby neurodegeneracyjne typu TREDs, i oddziaływania takich sekwencji z potencjalnymi terapeutykami,
 • enzymy chitynolityczne, zwłaszcza z organizmów ekstremofilnych, jako materiał badawczy do konstruowania sztucznego chitynosomu,
 • białka z ekstremofilów jako materiał modelowy do badań podstaw adaptacji organizmów do ekstremalnych warunków środowiska, w szczególności do identyfikowania elementów struktury białek, które determinują ich stabilność temperaturową w organizmach termofilnych i wydajność enzymatyczną w organizmach zimnolubnych,
 • białka patogenów jako cele terapeutyczne, np. syntaza tymidylanowa, aminotransferazy, ureaza,
 • białka i mechanizmy reakcji enzymatycznych w świetle wyników badań o bardzo wysokiej rozdzielczości.
Słowa kluczowe
 • struktura i funkcja biomolekuł,
 • biokrystalografia,
 • struktura białek,
 • struktura RNA,
 • chitynaza,
 • chitozanaza,
 • deacetylaza chityny,
 • ekstremofile,
 • termofile,
 • psychrofile,
 • trójnukleotydowe powtórzenia RNA,
 • spinki RNA,
 • TREDs,
 • choroby neurodegeneracyjne.

Projekty badawcze

 • Opracowanie metodologii umożliwiającej stabilizację RNA w formie spinki do badań krystalograficznych. NCN - SONATA BIS 7
 • Badanie enzymów chitynolitycznych zmierzające do skonstruowania sztucznego chitynosomu. NCN - OPUS 14
 • W jaki sposób struktura RNA kieruje funkcją matrycowego RNA? Aspekty strukturalne i funkcjonalne kluczowe dla syntezy białka p53 – głównego regulatora podstawowych procesów w komórce. NCN – SONATA 12
Skip to content