Zakład ​Struktury i Funkcji Retrotranspozonów

prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek

Kierownik Zakładu


kasiapw@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1193, 1236

Pracownicy naukowi

dr Katarzyna Purzycka
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza
 • Korelacja pomiędzy strukturą RNA a jego funkcją i stabilnością w komórce
 • Zmiany struktury RNA w trakcie jego życia w komórce
 • Struktura RNA wirusów i retrotransposzonów na różnych etapach replikacji oraz w kompartmentach komórki
 • Mechanizm pakowania genomowego RNA do cząstek wirusopodobnych (VLPs) oraz wirionów
 • Białka Gag i Gag pochodne, odziaływanie z RNA oraz funkcje
 • Narzędzia komputerowe do wizualizacji i analizy statystycznej danych z eksperymentów mapowania struktury 2D RNA (RNAthor)
 • Modelowanie struktury drugorzędowej RNA z wykorzystaniem danych eksperymentalnych (np. SHAPE, DMS)
 • Analiza porównawcza modeli strukturalnych RNA
 • Mechanizmy kontroli mobilności retrotranspozonów (współpraca D.J. Garfinkel, UGA USA)
Słowa kluczowe
 • Struktura RNA w komórce
 • Mapowanie struktury RNA
 • Oddziaływania RNA-białko
 • Bioinformatyka strukturalna
 • LTR-retrotranspozony (Ty1, Ty3),
 • Retrowirusy,
 • Drożdże,
 • Gag
 • Arc

Projekty badawcze

 • Struktura RNA i jego oddziaływania z białkiem Gag warunkujące funkcje RNA Ty1 na różnych etapach replikacji retrotranspozonu, NCN – SONATA BIS 6
 • Arc jako neuronalny Gag. Badanie wirusowych właściwości i funkcji głównego regulatora plastyczności synaptycznej., NCN- PRELUDIUM 18
 • Effectory mobilności retrotranspozonów. Zadanie: Wpływ faktorów restrykcyjnych na strukturę i dynamikę RNA Retrotranspozonów. PI D.J. Garfinkel, UGA USA, NIH
Skip to content