Zakład ​Transkryptomiki Funkcjonalnej

dr hab. Kamilla Grzywacz

dr hab. Kamilla Grzywacz

Kierownik Zakładu


kamilla.grzywacz@ibch.poznan.pl
tel. 61 8291866

Pracownicy techniczni

mgr inż. Kamila Pepłowska
biolog

mgr Weronika Pawlik
biolog

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Profil badań w Zespole Transkryptomiki Funkcjonalnej obejmuje identyfikację i charakterystykę mechanizmów molekularnych regulacji ekspresji genów z udziałem cząsteczek RNA, w modelowych organizmach pro- i eukariotycznych, w odpowiedzi na zmienne warunki życia.

Tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia:

 • identyfikacja, charakterystyka oraz określenie potencjału regulatorowego krótkich niekodujących RNA oddziałujących z rybosomem (ang. ribosome-associated noncoding RNAs, rancRNA) w drożdżach Saccharomyces cerevisiae poddawanych zróżnicowanym warunkom środowiskowym, ze szczególnym uwzględnieniem heterogeniczności rybosomów,
 • identyfikacja ryboprzełączników regulujących transkrypcję i translację w modelowej bakterii Bacillus subtilis,
 • kompleksowa charakterystyka zmian w aktywności transkrypcyjnej, translacyjnej i regulatorowej indukowanej w odpowiedzi na stres antybiotykowy oraz hodowlę w warunkach infekcyjnych w lekoopornym szczepie Staphylococcus aureus, z naciskiem na wyłonienie regulatorowych RNA o potencjale terapeutycznym.
 • identyfikacja ryboprzełączników regulujących transkrypcję i translację w modelowej bakterii Bacillus subtilis,
 • transkryptomika choroby zwyrodnieniowej kolana - identyfikacja, charakterystyka oraz określenie potencjału regulatorowego krótkich niekodujących RNA; biologiczne metody leczenia oparte na terapii komórkowej
Słowa kluczowe
 • regulatorowe RNA,
 • niekodujące RNA,
 • krótkie RNA oddziałujące z rybosomem (rancRNA),
 • ryboprzełączniki.

Projekty badawcze

 • Zmiany w składzie białek rybosomalnych i w oddziałujących z rybosomami krótkich niekodujących RNA w Saccharomyces cerevisiae w odpowiedzi na stres środowiskowy.NCN – Opus 14
 • Opracowanie nowej metody bezpośredniej identyfikacji i absolutnej oceny ilościowej zdarzeń przedwczesnej terminacji transkrypcji, na przykładzie bakteryjnych ryboprzełączników.NCN – Preludium 12
 • Sieci regulatorowe RNA jako nowe cele terapeutyczne w bakteriach lekoopornych.(w ramach współpracy z Zakładem Biologii Obliczeniowej Wydziału Biologii UAM)NCN – Opus 13
Skip to content