Zakład ​​​Wirusologii Molekularnej

dr Paweł Zmora

dr Paweł Zmora

Kierownik Zakładu


pzmora@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1142

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Głównym celem Zakładu jest opracowanie nowych skutecznych strategii przeciwwirusowych przeciwko nowo pojawiającym się patogenom, np. wirus grypy, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS-CoV. Skuteczna metoda walki z wirusami wymaga poszerzonych badań podstawowych dotyczących cyklu replikacyjnego wirusów oraz oddziaływań pomiędzy patogenem a komórką gospodarza, stąd do głównych tematów badawczych Zakładu należą:

 • procesy wnikania wirusów do komórki, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów proteolitycznego cięcia i aktywacji powierzchniowych białek wirusowych;
 • odziaływania pomiędzy komórką gospodarza a wirusem, w tym specyficzne interakcje pomiędzy wirusowymi defektywnymi interferującymi cząsteczkami RNA a białkami komórkowymi;
 • diagnostyka molekularna zakażeń.
Słowa kluczowe
 • Nowo pojawiące się wirusy 
 • Przezbłonowe proteazy serynowe typu II
 • TMPRSS2
 • Proteolityczna aktywacja powierzchniowych białek wirusowych 
 • Hemaglutynina
 • Białko kolca
 • Wirus grypy
 • SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS-CoV
 • Struktura drugorzędowa mRNA
 • Oligonukleotydy antysensowe
 • Nowe strategie przeciwwirusowe
 • Diagnostyka molekularna

Projekty badawcze

 • TMPRSS2 – potencjalny cel dla nowych leków oraz wyznacznik przebiegu COVID-19 ’, Narodowe Centrum Nauki ‘SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19’ . (UMO-2020/01/0/NZ6/00152)
 • ‘Molekularne podstawy aktywacji wirusów grypy przez transbłonowe proteazy serynowe typu II’, Narodowe Centrum Nauki ‘Beethoven Life 1 ’. (UMO-2018/31/F/NZ1/03891)
Skip to content