Zakład Biochemii Rybonukleoprotein

dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak, prof. ICHB PAN
Kierownik Zakładu

akurzyns@ibch.poznan.pl
tel. 1264

Pracownicy naukowi

dr Kamil Szpotkowski
adiunkt

dr Paulina Krzemińska
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza
 • rola RNA/ DNA w regulacji aktywności i funkcji białek wiążących kwasy nukleinowe 
 • mechanizmy regulacji ekspresji genów 
 • warianty Dicer (gen, transkrypt, białko) 
 • endogenne regulatory aktywności rybonukleaz typu Dicer
 • projektowanie i testowanie inhibitorów rybonukleaz typu Dicer w wybranych modelach badawczych 
 • badanie aktywności rybonukleaz typu Dicer w kontekście infekcji wirusowych, wirusowe miRNA 
 • poszukiwanie nowych obszarów aktywności rybonukleaz typu Dicer: aktywność wspierająca parowanie komplementarnych sekwencji kwasów nukleinowych, wiązanie kwasów nukleinowych przyjmujących struktury G-kwadrupleksu 
 • choroby związane z nieprawidłowym działaniem Dicer 
 • badania strukturalne kompleksów RNA•Dicer oraz DNA•Dicer 
 • inhibicja procesu namnażania wirusa SARS-CoV-2
Słowa kluczowe
 • białka wiążące kwasy nukleinowe 
 • rybonukleazy typu Dicer 
 • kompleks polimerazowy wirusa SARS-CoV-2 
 • regulatorowe RNA 
 • oddziaływania RNA-białko, oddziaływania DNA-białko
 • regulacja aktywności rybonukleaz typu Dicer 
 • inhibitory kompleksu polimerazowego SARS-CoV-2 
 • regulacja ekspresji genów

Projekty badawcze

 • 2021/41/B/NZ2/03781 Bliskie spotkania trzeciego stopnia: co dzieje się kiedy rybonukleaza Dicer napotyka w komórce RNA i DNA przyjmujące struktury G-kwadrupleksów. NCN - OPUS 21 (AKK) 
 • 2016/22/E/NZ1/00422 Niepoznane obszary aktywności ludzkiej rybonukleazy Dicer. NCN – SONATA BIS 6 (AKK) 
 • 2021/41/N/NZ2/03849 Komórkowa sieć oddziaływań pomiędzy RNA i domeną helikazową rybonukleazy Dicer człowieka. NCN - PRELUDIUM 20 (KC) 
 • 2021/05/X/NZ1/01778 Poznanie strukturalnych uwarunkowań oddziaływań pomiędzy kasetą PPC ludzkiej rybonukleazy Dicer a cząsteczkami RNA i DNA przyjmującymi struktury G-kwadrupleksu. NCN - MINIATURA 5 (KSz) 
 • POIR.01.01.01-00-2450/20 Opracowanie wysokoprzepustowego systemu umożliwiającego szybką ocenę aktywności biologicznych związków nakierowanych na kompleks replikacyjny SARS-CoV-2, wytypowanie związków o najwyższym potencjale terapeutycznym i ocena ich cytotoksyczności wobec komórek ludzkich. NCBR - Szybka Ścieżka 5 (projekt realizowany w konsorcjum, lider projektu: ideas4biology Sp. z o. o.; kierownik zadań z ramienia ICHB PAN: AKK)
Skip to content