Zakład Biochemii Rybonukleoprotein

dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak, prof. ICHB PAN
Kierownik Zakładu

akurzyns@ibch.poznan.pl
tel. 1264

Pracownicy naukowi

dr Kamil Szpotkowski
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza
 • rola RNA/ DNA w regulacji aktywności i funkcji białek wiążących kwasy nukleinowe,
 • mechanizmy regulacji ekspresji genów,
 • warianty Dicer (gen, transkrypt, białko),
 • endogenne regulatory aktywności rybonukleaz typu Dicer,
 • projektowanie i testowanie inhibitorów rybonukleaz typu Dicer w wybranych modelach badawczych,
 • badanie aktywności rybonukleaz typu Dicer w kontekście infekcji wirusowych, wirusowe miRNA
 • poszukiwanie nowych obszarów aktywności rybonukleaz typu Dicer: aktywność opiekuńcza (chaperonowa) Dicer wobec kwasów nukleinowych,
 • choroby związane z nieprawidłowym działaniem Dicer.
Słowa kluczowe
 • białka wiążące kwasy nukleinowe,
 • rybonukleazy typu Dicer,
 • regulatorowe RNA,
 • oddziaływania RNA-białko, oddziaływania DNA-białko,
 • regulacja aktywności rybonukleaz typu Dicer,
 • regulacja ekspresji genów.

Projekty badawcze

Niepoznane obszary aktywności ludzkiej rybonukleazy Dicer. NCN – SONATA BIS 6

Skip to content