Zarządzenia Dyrektora

ROK 2021
 • Zarządzenie nr 36/11/2021 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu niestrzeżonego, płatnego parkingu dla Pracowników Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. (pdf)
 • Zarządzenie Nr 35/11/2021 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej. (pdf
 • Zarządzenie nr 34/10/2021 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 października 2021r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w 2022 r. w zamian za święto przypadające w sobotę. (pdf)
 • Zarządzenie nr 32/10/2021 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 14 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia spisów z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnych. (pdf)
 • Zarządzenie nr 31/09/2021 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 września 2021r. w sprawie ​wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu. (pdf)
 • Zarządzenie nr 30/09/2021 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 września 2021r. w sprawie inwentaryzacji stanu produkcji w toku. (pdf)
 • Zarządzenie nr 29/09/2021 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 września 2021r. w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie. (pdf)
 • Zarządzenie nr 28/09/2021 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 września 2021r. w sprawie inwentaryzacji aktywów trwałych z grupy 0 oraz wartościniematerialnych i prawnych. (pdf)
 • Zarządzenie nr 27/09/2021 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 września 2021r. w sprawie inwentaryzacji należności. (pdf)
 • Decyzja Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie kategoryzacji Zakładów Naukowych (pdf )
 • Zarządzenie Nr 23/07/2021 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lipca 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/04/2017 w sprawie organizacji i zasad odbywania wolontariatu w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (pdf
 • ZARZADZENIE Nr 21/07/2021 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z dnia 20 lipca 2021 r.
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/07/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawle zmiany Polityki Ochrony Danych Osobowych Instytutu Polskiej Akademii Nauk wprowadzonej Zarządzeniem Nr 13/04/2020 z dnia 30.04.2020 r. (pdf)
 • ZARZADZENIE Nr 20/07/2O21 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z dnia 16 lipca 2021 r.
 • w sprawie zmiany Polityki Ochrony Danych Osobowych lnstytutu Chemii Bioorgonicznej Polskiej Akademii Nauk wprowadzonej Zarzqdzeniem Nr 13/04/2020 z dnia 30.04.2020 r. (pdf)
 • Zarządzenie Nr 16/06/2021 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/06/2018 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 5. czerwca 2018 roku w sprawie stypendiów doktoranckich doktorantów Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu(pdf)
 • Zarządzenie Nr 14/05/2021 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk wprowadzonego Zarządzeniem nr 16/05/2017 z dnia 30 maja 2017 r. (pdf )
 • Zarządzenie Nr 12/05/2021 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiei Akademii Nauk z dnia 28 maja 2021 r, w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Swiadczeń Socjalnych Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk wprowadzonego Zarządzeniem nr 16/05/2017 dnia 30 maja 2017 r. (pdf )
 • Zarządzenie Dyrektora IChB PAN Nr 9/03/2021 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie powołania zakładów naukowych. (pdf )
 • Zarządzenie Dyrektora IChB PAN Nr 7/02/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zasad postępowania z odpadami promieniotwórczymi. (pdf )
 • Zarządzenie Dyrektora IChB PAN Nr 6/02/2021 dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy (pdf )
 • Zarządzenie Nr 5/01/2021 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/05/2017 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (pdf )
 • Zarządzenie Nr 4/01/2021 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przekształcenia Zakład Biologii lntetratywnej w Zespół (pdf)
 • Zarządzenie Nr 1/01/2021 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupelniających do Komisji Socjatnej ICHB PAN i powolania Komisji Wyborczej (pdf)
  ROK 2020
 • Zarządzenie Nr 36/11/2020 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania koordynatora ds, Biobanku w ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie Nr 33/11/2020 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej (pdf )
 • Zarządzenie Nr 32/11/2020 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia spisów z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnych (pdf )
 • Zarządzenie Nr 31/10/2020 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia spisów z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnych (pdf )
 • Zarządzenie Nr 30/10/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie (pdf)
 • Zarządzenie Nr 29/10/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji do werylikacji stanu produkcji w toku (pdf)
 • Zarządzenie Nr 28/10/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 października 2020 roku w sprawie inwentaryzacji należności (pdf)
 • Zarządzenie nr 27/10/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów trwałych grupa 0 oraz wartości niematerialnych i prawnych (pdf )
 • Decyzja Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 października 2020 r. (pdf)
 • Zarządzenie nr 26/09/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zasad przyznawania świadczeń doktorantom Środowiskowego Studium Doktoranckiego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (pdf)
 • Zarządzenie Nr 24/09/2020 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 września 2020 r. w sprawie kwalifikacji magazynu odpadów promieniotwórczych (pdf)
 • Zarządzenie Nr 20/08/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/05/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (pdf )
 • Zarządzenie Nr 22/08/2020 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 06.08.2020 roku
 • w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/12/2018 z dnia 18.12.2018 roku w sprawie ustalenia listy osób, którym przysługują limity miesięczne na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych i sposobu rozliczania tych limitów (pdf)
 • Zarządzenie Nr 21/08/2020 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 04.08.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/12/2018 z dnia 18.12.2018 roku w sprawie ustalenia listy osób, którym przysługują limity miesięczne na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych i sposobu rozliczania tych limitów (pdf )
 • Zarządzenie Nr 18/07/2020
 • Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/06/2020 z dnia 4 czerwca 2020 (pdf)
 • Zarządzenie Nr 17/06/2020 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Archiwum Zakładowym lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (pdf)
 • Zarządzenie Nr 15/05/2020 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie uchylenia od dnia 25.05.2020 r. czasowego ograniczenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników na terenie ICHB PAN (pdf)
 • Zarzqdzenie Nr 14/04/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej
 • Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2020 r.
 • w sprawie powołania lnspektora ds. bioetyki i bezpieczeństwa biologicznego oraz lnspektora ds. bezpieczeństwa chemicznego -> (pdf)
 • Zarządzenie Nr 13/04/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Ochrony Danych Osobowych (pdf)
 • Zarządzenie Nr 12/04/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności pracowni izotopowej (pdf)
 • Zarządzenie Nr 11/04/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie Powołania Pracowni Naukowej (pdf )
 • Zarządzenie Nr 10/03/2020 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej polskiej Akademii Nauk z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielania zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 (pdf )
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Adakemii Nauk w Poznaniu NR 9/03/2020 z dnia 30 marca 2020 w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Adakemii Nauk w Poznaniu NR 15/2013
 • z dnia 4 grudnia 2013 w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu korzystania z samochodów i innych pojazdów służbowych stanowiących własność Instytutu w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (pdf )
 • Zarządzenie Nr 8/03/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia 14/2015 - wprowadzenia nowego jednolitego rzeczowego wykazu akt dla lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (pdf )
 • Zarządzenie nr 7/03/2020 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego (pdf)
 • Zarządzenie nr 6/02/2020 Dyrektora lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zakwalifikowania pracowni rentgenowskiej do terenów nadzorowanych (pdf)
 • Zarządzenie Nr 5/02/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 03/02/2019 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i użytkowania umundurowania służbowego (pdf )
 • Zarządzenie Nr 4/02/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie planowanego zawieszenia działalności pracowni izotopowej (pdf)
 • Zarządzenie nr 03/02/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej z dnia 07.02.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/12/2018 z dnia 18.12.2018 roku w sprawie ustalenia listy osób, kt6rym przysługują limity miesięczne na korzystanie ze służbowych telefon6w komórkowych i sposobu rozliczania tych limit6w (pdf)
 • Zarządzenie nr 01/01/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej z dnia 14.01.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/12/2018 z dnia 18.12.2018 roku w sprawie ustalenia listy osób, kt6rym przysługują limity miesięczne na korzystanie ze służbowych telefon6w komórkowych i sposobu rozliczania tych limit6w (pdf)
 • KOMUNIKAT DYREKTORA ICHB PAN z dnia 25 marca 2020 roku
  W związku z zaleceniem wydanym przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 24 marca 2020 roku w sprawie „czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek naukowych PAN w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19", uprzejmie proszę o czasowe ograniczenie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych ICHB PAN w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 roku. Oznacza to, że ograniczony zostanie obowiązek świadczenia pracy na terenie jednostki przez wszystkich pracowników i doktorantów, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Jednostki. Wprowadzone zostaje powszechne stosowanie pracy zdalnej. Dodatkowo proszę aby w okresie tym wszystkie organy kolegialne Instytutu oraz organy kolegialne Samorządu Doktorantów podejmowały wyłącznie uchwały niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Instytutu. Uchwały te powinny być podejmowane w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych tych organów. 
 • KOMUNIKAT DYREKTORA ICHB PAN z dnia 23 marca 2020 roku
  Biorąc pod uwagę obecną sytuację zdrowotną wynikającą z rozwoju epidemii SARS-CoV-2 informuję, iż wszystkie wydane wcześniej zgody na pracę zdalną zostają przedłużone do odwołania. Sytuacje nadzwyczajne zmuszające osoby pracujące zdalnie do pojawienia się w Instytucie proszę zgłaszać mailowo na adres sekretariatu dyrektora: ibch@ibch.poznan.pl .
 • KOMUNIKAT DYREKTORA ICHB PAN z dnia 16 marca 2020 r.
  Dalsze regulacje w okresie zagrożenie epidemicznego chorobą COVID-19
  W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemią koronawirusa, oprócz ogłoszonych dotąd regulacji (zamieszczonych poniżej), od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania w Instytucie wprowadzone zostały następujące regulacje:- Wszyscy pracownicy, niezależnie od przyczyny mogą ubiegać się o zgodę na pracę zdalną. Wnioski w tej sprawie proszę składać mailowo i adresować do bezpośredniego przełożonego. Kierownicy jednostek organizacyjnych powinni przesłać zatwierdzony wniosek mailowo do działu Kadr oraz do Dyrektora Instytutu.
  - Wstrzymane zostają wszystkie zamówienia zewnętrzne.
  - Zamówienia składane do magazynu realizowane będą w dniach: 17, 19, 24, 26 marca w godz.10.00-12.00.
  - Biblioteka będzie miała dyżur we wtorki i piątki w godz. 10.00-13.00.
  - Zamknięta zostaje instytutowa kasa, za wyjątkiem dnia, w którym wypłacane będą wynagrodzenia.Wszystkie sprawy powinny być załatwiane telefonicznie lub mailowo. Kontakt osobisty należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 • KOMUNIKAT DYREKTORA ICHB PAN z dnia 15 marca 2020 r
  Funkcjonowanie Instytutu w okresie zagrożenie epidemiologicznego chorobą COVID-19
  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, w Instytucie wprowadzone zostały następujące regulacje:
  1. Praca zdalna
 • Wszystkie osoby pracujące w Instytucie (tj. pracownicy i doktoranci) mogą zwracać się z prośbą do swoich bezpośrednich przełożonych o wyrażenie zgody na pracę zdalną, gdy nie czują się w pełni zdrowi, gdy podejrzewają, że mogli mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub mieli taki kontakt oraz gdy są zmuszeni do pozostania w domu w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dziećmi.
  Pracownicy/doktoranci Instytutu, którzy zamierzają skorzystać z możliwości pracy zdalnej wykonywanej w miejscu zamieszkania, powinni napisać wniosek (e-mailem), uzyskać zgodę i ustalić tryb komunikacji z bezpośrednim przełożonym, a w przypadku realizacji projektów również z kierownikiem projektu. Zgoda kierownika/kierownika projektu powinna zawierać informacje, w jaki sposób praca zdalna będzie prowadzona i rozliczana.
  Kierownicy jednostek organizacyjnych powinni przesłać zatwierdzony wniosek mailowo do Działu Kadr oraz do Dyrektora ICHB PAN najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy zdalnej.
  Jeżeli w okresie pracy zdalnej zaistnieje zagrożenie epidemiologiczne dla danej osoby, np. kontakt z osobami zainfekowanymi, o takim fakcie należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora ICHB PAN.
 • 2. Przyjazd z rejonu wysokiego ryzykiem zakażenia
  Osoby przyjeżdżające z rejonu objętego wysokim ryzykiem zakażenia (lista tych miejsc znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa) powinny skontaktować się z Dyrektorem ICHB PAN.
 • 3. Wyjazdy służbowe
  Zawieszone są wszystkie wyjazdy służbowe, krajowe i zagraniczne. Osoby, które wykupiły bilety/hotel itp. proszone są o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:
  – w przypadku podróży krajowych z p. Martą Strojną
  – w przypadku podróży zagranicznych z p. Anną Szymczak.
  Z tymi osobami należy skonsultować wszelkie sprawy związane ze zwrotem kosztów za bilety, hotel, itp.
 • 4. Zajęcia dydaktyczne
  W związku z ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina, zawieszeniem zajęć dydaktycznych, obejmujących studia doktoranckie i szkoły doktorskie, od 12 do 25 marca zawieszone zostały zajęcia dydaktyczne prowadzone w ICHB PAN dla uczestników Środowiskowego Studium Doktoranckiego ICHB PAN oraz doktorantów Poznańskiej Szkoły Doktorskiej IPAN.
 • 5. Seminaria
  Zawieszone zostają do odwołania poniedziałkowe seminaria instytutowe. Odwołuje się również seminaria dodatkowe z udziałem zaproszonych prelegentów.
 • 6. Ograniczenie kontaktów
  Wszelkie podejmowane przez ICHB PAN działania prowadzą do ograniczenia przemieszczania się osób oraz w miarę możliwości unikania bezpośrednich kontaktów.
  Dyrekcja ICHB PAN prosi wszystkich o każdorazowe rozważenie celowości wizyt w działach administracji i kontaktowanie się telefoniczne lub mailowo.
 • 7. Wszystkie wydane wcześniej rozporządzenia, regulacje i komunikaty odnoszą się w takim samym stopniu do pracowników, jak i doktorantów.
  Rozumiejąc powagę sytuacji, Dyrekcja ICHB PAN prosi jednocześnie o dołożenie wszelkich starań celem utrzymania jakości i terminowości zobowiązań służbowych.
 • Zarządzenie nr 2/02/2020 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy (pdf)
ROK 2019
 • Zarządzenie nr 27/2019 w sprawie przeprowadzenia spisów z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnych ( pdf )
 • Zarządzenie nr 24/2019 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu w sprawie trybu postępowania z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 23/2019
 • w sprawie inwentaryzacji należności (pdf)
 • Zarządzenie nr 22/2019 w sprawie powolania Komisji do weryfikacji stanu zaawansowania prac w toku (pdf )
 • Zarządzenie nr 21/2019 w sprawie powolania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji Srodków pieniężnych w kasie (pdf)
 • Zarządzenie nr 18/2019 W sprawie ustalenia indywidualnych stawek amortyzacji dla skladników majątku trwałego, które powstaną w ramach projektu AEROSFERA. Lotnisko rzeczy (pdf)
 • Zarządzenie nr 10/2019 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 7/2019 w sprawie dofinansowania okularów/soczewek do pracy (pdf)
 • Zarządzenie nr 06/2019 w sprawie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu (pdf)
 • Zarządzenie nr 05/2019 w sprawie rozwiązania zakładów naukowych (pdf)
 • Zarządzenie nr 03/2019 w sprawie określenia zasad przyznawania i użytkowania umundurowania służbowego (pdf)
 • Zarządzenie nr 02/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia (pdf)
 • Powołanie zespołu doradczego Dyrektora ICHB PAN ds. wprowadzenia języka angielskiego jako drugiego języka oficjalnego w ICHB PAN (pdf)
 • Powołanie zespołu doradczego Dyrektora ICHB PAN ds. premiowania osiągnięć publikacyjnych (pdf)
 • Powołanie zespołu doradczego Dyrektora ICHB PAN ds. rozwoju naukowego ICHB PAN (pdf )
 • Powołanie zespołu doradczego Dyrektora ICHB PAN ds. przyznania środków na dofinansowanie kosztów publikacji (pdf)
 • Powołanie zespołu doradczego Dyrektora ICHB PAN ds. rozwoju młodych pracowników naukowych ICHB PAN (pdf)
  ROK 2018
 • Zarządzenie nr 34/2018 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ICHB PAN, wprowadzonego Zarządzeniem nr 10/06/2018 (pdf)
 • Zarządzenie nr 32/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/2017 w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Rachunkowości w ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 31/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2017 w sprawie organizacji i zasad odbywania wolontariatu w ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 30/2018 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie powołania Komisji do weryfikacji stanu zaawansowania prac w toku (pdf)
 • Zarządzenie nr 26/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie (pdf)
 • Zarządzenie nr 25/2018 w sprawie inwentaryzacji aktywów finansowych (pdf)
 • Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie przeprowadzenia ewakuacji pracowników z budynku Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego (pdf)
 • Zarządzenie nr 21/2018 w sprawie powołania Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych i zespołów merytorycznych (pdf)
 • Zarządzenie nr 19/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38 z 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Rachunkowości w ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 16/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 17 z 2017 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (pdf)
 • Zarządzenie nr 13/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17 z 2017 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (pdf)
 • Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie dofinansowania okularów/soczewek do pracy (pdf)
 • Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie stypendiów doktoranckich doktorantów ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie ustalenia listy osób, którym przysługują limity miesięczne za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych i sposobu rozliczania tych limitów (pdf)
 • Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie powołania zakładu naukowego i jego kategoryzacji (pdf)
 • Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia o zachowaniu poufności (pdf)
 • Komunikat nr 3 w sprawie RODO (pdf)
 • Komunikat nr 2 w sprawie ogłoszenia Regulaminu konkursów na stanowiska pracowników naukowych w ICHB PAN (pdf)
 • Komunikat nr 1 w sprawie ogłoszenia Regulaminu Środowiskowego Studium Doktoranckiego ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie powołania zakładów naukowych i ich kategoryzacji oraz zmiany nazwy pracowni i jej afiliacji (pdf)
 • Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie powołania zakładów naukowych i ich kategoryzacji (pdf)
ROK 2017
 • Przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nuZarządzenie nr 38/2017 w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Rachunkowości w ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 36/2017 w sprawie zasad przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 35/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia spisy z natury wydawnictwa Biotechnologia, CMST (pdf)
 • Zarządzenie nr 34/2017 w sprawie powołania stałej Komisji ds. oceny przydatności składników majątku ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 33/2017 w sprawie wprowadzenia zasad postępowania przy zagospodarowaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowego majątku ruchomego w ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 32/2017 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do weryfikacji stanu zaawansowania prac w toku (pdf)
 • Zarządzenie nr 31/2017 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie (pdf)
 • Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zmiany zasad delegowania oraz rozliczania kosztów, związanych z podróżami służbowymi pracowników (pdf)
 • Zarządzenie nr 29/2017 w sprawie ustalenia listy osób, którym przysługują limity miesięczne na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych i sposobu rozliczania tych limitów (pdf)
 • Zarządzenie nr 28/2017 w sprawie dnia wolnego od pracy (pdf)
 • Zarządzenie nr 27/2017 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu niestrzeżonego płatnego parkingu dla pracowników ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 26/2017 w sprawie wdrożenia w ICHB PAN - PCSS Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Usługami i Bezpieczeństwem Informacji (pdf)
 • Zarządzenie nr 25/2017 w sprawie przeprowadzenia spisów z natury (pdf)
 • Zarządzenie nr 24/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia w sprawie powołania zakładów naukowych i ich kategoryzacji, powołania i rozwiązania pracowni naukowych, zmiany kategoryzacji niektórych zakładów naukowych i zmiany afiliacji i nazwy pracowni (pdf)
 • Zarządzenie nr 22/2017 w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych ICHB PAN wprowadzonej Zarządzeniem nr 12/04/2017 z dnia 06.04.2017 (pdf)
 • Zarządzenie nr 19/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 18/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia listy osób, którym przysługują limity miesięczne na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych i sposobu rozliczania tych limitów (pdf)
 • Zarządzenie nr 17/2017 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (pdf)
 • Zarządzenie nr 16/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 15/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia listy osób, którym przysługują limity miesięczne na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych i sposobu rozliczania tych limitów (pdf)
 • Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy (pdf)
 • Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie organizacji i zasad odbywania wolontariatu w ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu (pdf)
 • Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie dofinansowania okularów/soczewek do pracy przy komputerze (pdf)
 • Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (pdf)
 • Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 18/2009 (pdf)
 • Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania likwidacji składników majątkowych Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie organizacji i zasad odbywania wolontariatu w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (pdf)
 • Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie powołania grupy roboczej ds. wdrożenia zapisów zawartych w Planie działań naprawczych, stanowiącym integralną część aplikacji o przyznanie logo HR Excellence in Research (pdf)
 • Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie dnia wolnego w zamian za dzień 11 listopada 2017 (pdf)
 • Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ul. Noskowskiego 12/14 (pdf)
  ROK 2016
 • Zarządzenie nr 38/2016 w sprawie powołania zakładów naukowych i ich kategoryzacji (pdf )
 • Zarządzenie nr 37/2016 w sprawie kategoryzacji zakładów naukowych (pdf)
 • Zarządzenie nr 36/2016 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania wybranych składników rzeczowych majątku ruchomego (pdf)
 • Zarządzenie nr 35/2016 w sprawie ustalenia wzoru karty czasu pracy w projektach realizowanych przez pracowników Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 34/2016 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (pdf)
 • Zarządzenie nr 33/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwoju młodych naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich w ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 32/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2016 w sprawie ustalenia listy osób, którym przysługują limity miesięczne na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych i sposobu rozliczenia tych limitów (pdf)
 • Komunikat dotyczący rozliczeń finansowych (pdf)
 • Komunikat dotyczący wypłat wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 (pdf)
 • Zarządzenie nr 30/2016 w sprawie ustalenia listy osób, którym przysługują limity miesięczne na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych i sposobu rozliczania tych limitów (pdf)
 • Zarządzenie nr 28/2016 w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji określającej zasady przyjmowania gości zagranicznych w ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 27/2016 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (pdf)
 • Zarządzenie nr 26/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (pdf)
 • Komunikat Dyrektora ICHB PAN o powołaniu komisji ds. współpracy z Berlin Institute for Medical Systems Biology (pdf)
 • Komunikat Dyrektora ICHB PAN o powołaniu komisji ds. współpracy z Instytutem Pasteura w Paryżu (pdf)
 • Zarządzenie nr 25/2016 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu działania Komisji Dyrektora ICHB PAN do spraw Rozwoju Młodych Pracowników Naukowych (pdf)
 • Zarządzenie nr 24/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2016 z dnia 20.04.2016 (pdf)
 • Zarządzenie nr 23/2016 w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora ICHB PAN nr 15/2013 z dnia 04.12.2013 (pdf)
 • Zarządzenie nr 22/2016 w sprawie przeprowadzenia w ICHB PAN spisów z natury oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnych (pdf)
 • Zarządzenie nr 20/2016 w sprawie dokonywania identyfikacji i analizy ryzyka związanego z realizacją celów i zadań lnstytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (pdf)
 • Zarządzenie nr 17/2016 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytycie Chemii Bioorganicznej PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 16/2016 w sprawie przeprowadzenia ewakuacji pracowników z budynku CBPIO (pdf)
 • Zarządzenie nr 15/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2016 w sprawie ustalenia listy osób, którym przysługują limity miesięczne na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych i sposobu rozliczania limitów (pdf)
 • Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie określenia zasad korzystania w ICHB PAN z samochodów służbowych z kierowcą (pdf)
 • Zarządzenie nr 13/2016 w sprawie przekazywania przez ICHB PAN danych do ZSI o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on (pdf)
 • Zarządzenie nr 12/2016 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (pdf)
 • Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie reorganizacji pionu zakładów naukowych i pionu pracowni specjalistycznych oraz rozwiązania zespołów badawczych w IBCH PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 10/2016 wprowadzające aneks do Regulaminu Pracy ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu bezpieczeństwa pracy z mikroorganizmami genetycznie zmodyfikowanymi (GMM) i organizmami genetycznie zmodyfikowanymi (GMO) w ICHB PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr
 • 8/2016 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy w laboratoriach Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (pdf)
 • Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (pdf)
 • Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie ustalenia listy osób, którym przysługują limity miesięczne na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych i sposobu rozliczania tych limitów (pdf)
 • Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie rozliczania opłat za media oraz ochronę fizyczną w budynkach Instytutu (pdf)
 • Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku naukowo-biurowego, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej 20 (pdf)
 • Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie powołania Komisji do weryfikacji stanu zaawansowania prac w toku (pdf)
 • Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie powołania Komisji Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN do spraw Rozwoju Naukowego (pdf)
 • Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie powołania Komisji Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN do spraw Rozwoju Młodych Pracowników Naukowych(pdf)nc justo sagittis suscipit ultrices.
ROK 2015
 • Zarządzenie nr 18/2015 w sprawie sposobu zakwalifikowania kosztów zużycia energii elektrycznej w obiektach, w których prowadzona jest działalność PCSS (pdf)
 • nr 17/2015 w sprawie określenia wzoru druku "Zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich" (pdf)
 • Zarządzenie nr 16/2015 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (pdf)
 • Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji (pdf)
 • Zarządzenie nr 14/2015 w sprawie uchylenia Instrukcji Kancelaryjnej i Instrukcji Archiwalnej, obowiązujących w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN i wprowadzenia w życie nowych instrukcji (pdf)
 • Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie powołania komisji do dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej (pdf )
 • Zarządzenie nr 12/2015 w sprawie powołania Komisji do spraw bezpieczeństwa Biologicznego (pdf)
 • Komunikat dotyczący rozliczeń finansowych (pdf)
 • Komunikat dotyczący wypłat wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015 (pdf)
 • Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie wprowadzenia lnstrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Centrum Badawczego Polskiego lnternetu Optycznego, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Jana pawla ll nr 10 (pdf )
 • Zarządzenie nr 10/2015 w sprawie powołania funkcji Inspektora i Konsultanta ds. GMM i GMO (pdf)
 • Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia
 • w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN spisów z natury (pdf )
 • Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie przekazywania przez ICHB PAN danych do zintegrowanego systemu informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on (pdf)
 • Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji pracowników (pdf)
 • Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie wprowadzenia do stosowania Załącznika nr 1 - będącego informacją o planowanym udziale w konkursie o finansowanie projektu (pdf)
 • Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie powołania Komisji do weryfikacji stanu zawansowania prac w toku (pdf)
 • Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie dofinansowania okularów/soczewek do pracy przy komputerze (pdf)
 • Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego (pdf)
 • Komunikat nr 2/2015 o wyborze i składzie Komisji Socjalnej, na kadencję 2015-2018 (pdf)
 • Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie organizacji zasad funkcjonowania stałego dyżuru (pdf)
 • Komunikat nr 1/2015 w sprawie wejścia w życie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w IBCH PAN (pdf)
 • Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wolnych dni od pracy w 2015 (pdf )
  ROK 2014
 • Zarządzenie nr 24/2014 w sprawie rozwiązania zespołu Chemii Nanostruktur a powołania Pracowni Projektowania i Syntezy Biopolimerów(pdf)
 • Zarzadzenie nr 23/2014 w sprawie powołania Zakładu Epigenetyki (pdf)
 • Zarządzenie nr 17/2014 w sprawie wprowadzenia wzoru na pokwitowanie pobrania dokumentów Instytutu (pdf)
 • Komunikat z dnia 11.12.2014 roku (pdf)
 • Komunikat (pdf)
 • Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia
 • w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN spisów z natury (pdf )
 • Zarządzenie nr 14/2014 w sprawie powołania w ramach Zakładu Biomedycyny Molekularnej Zespołu Terapii Genetycznej oraz Zespołu Terapii Oligonukleotydowej (pdf)
 • Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie powołania, w Zakładzie Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych, Zespołu Struktury i Funkcji Retroelementów (pdf)
 • Zarządzenie nr 12/2014. Regulamin finansowania badań naukowych i/lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców, w tym uczestników studiów doktoranckich, w ICHB PAN(pdf) . Wniosek (doc) . Sprawozdanie (doc) .
 • Zarządzenie nr 9/2014 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zamówień Publicznych w ICHB PAN(pdf)
 • Zarządzenie nr 8/2014 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Funduszu Świadczeń SocjalnychICHB PAN(pdf)
 • Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych z kierowcą w IChB PAN(pdf)
 • Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie powolania Komisji do weryfikacji stanu zaawansowania prac w toku(pdf)
 • Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie powołania komisji stypendialnej przy Radzie Samorządu Doktorantów przy ICHB PAN(pdf)
  ROK 2013
 • Zarządzenie nr 3/2013 w sprawie przeprowadzenia ewakuacji pracowników(pdf)
 • Zarządzenie nr 2/2013 w sprawie powołania komisji d/s weryfikacji stanu zaawansowania prac w toku(pdf)
 • Zarządzenie nr 1/2013 w sprawie sporządzenia planu urlopów(pdf)
Skip to content