Zespół Biogospodarki i Zrównoważonego Rozwoju

dr Ewa Woźniak

dr Ewa Woźniak-Gientka 

Kierownik Zespołu


ewozniak@ibch.poznan.pl
tel. wew. ​1137

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Zadania badawcze prowadzone w Zespole dotyczą społecznych, ekonomicznych i prawnych czynników rozwoju biogospodarki i biotechnologii w Polsce, UE oraz na świecie. 
Celem badań jest:

 • analiza akceptacji społecznej i opinii publicznej w odniesieniu do GMO, roślin genetycznie zmodyfikowanych, agrobiotechnologii i nowych technik inżynierii genetycznej w kontekście stanu prawnego i rozwoju biotechnologii i biogospodarki (na poziomie globalnym i europejskim);
 • analiza czynników rozwoju biogospodarki w Polsce i UE;
 •  określenie roli edukacji społeczeństwa i młodzieży w myśleniu i działaniu na rzecz gospodarki cyrkularnej, kształtowanie proekologicznych zachowań rynkowych (na poziomie europejskim i krajowym);
 • edukacja młodzieży w zakresie biogospodarki i jej biosektorów, zwiększanie świadomości oraz zainteresowanie korzyściami środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym (na poziomie regionalnym i lokalnym).
Słowa kluczowe
 • biogospodarka, 
 • biotechnologia, 
 • edukacja, 
 • edycja genów, 
 • GMO, 
 • gospodarka o obiegu zamkniętym, 
 • zrównoważony rozwój
Skip to content