Zespół Biologii Integratywnej

dr hab. Rafał Ciosk

dr hab. Rafał Ciosk

Kierownik Pracowni


rciosk@ibch.poznan.pl
tel. wew. 1140

Działalność badawcza

Tematyka badawcza
  • potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów,
  • cytoplazmatyczne przeszkody na drodze reprogramowania komórki,
  • regulacja metabolizmu tłuszczu.
Słowa kluczowe
  • regulacja genów,
  • biologia RNA,
  • rozwój,
  • pluripotencjalność,
  • metabolizm,
  • regulacja metabolizmu tłuszczu.
Skip to content